O programie

Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme) to program Unii Europejskiej
w dziedzinie edukacji i doskonalenia zawodowego przewidziany na lata 2007-2013. W programie kontynuowane są działania prowadzone wcześniej
w programach SOCRATES, Leonardo da Vinci, Jean Monnet, e-Learning i European Language Label. Celem programu jest rozwój różnych form uczenia się przez całe życie poprzez wspieranie współpracy między systemami edukacji i szkoleń w krajach uczestniczących. Program ma się przyczynić do podnoszenia jakości
i zwiększenia atrakcyjności szkolnictwa i kształcenia zawodowego w Europie.

POBIERZ decyzję Parlamentu Europejskiego powołującą program LLP

Rok 2013

POBIERZ zaproszenie do składania wniosków na rok 2013

POBIERZ Przewodnik po programie "Uczenie się przez całe życie" na rok 2013

Rok 2012

POBIERZ przewodnik oraz priorytety strategiczne programu "Uczenie się przez całe życie" z roku 2012

Rok 2011

POBIERZ zaproszenie z roku 2011

POBIERZ przewodnik z roku 2011

Rok 2010

POBIERZ zaproszenie z roku 2010

FRSE- Narodowa Agencja Programu LLP uprzejmie informuje, że w przypadku pojawienia się nowych okoliczności, które mogły mieć wpływ na proces selekcji, Wnioskodawcom w Konkursie 2013 przysługuje możliwość złożenia odwołania, zgodnie z procedurą odwoławczą dostępną pod adresem http://llp.org.pl/doc/Procedura_odwolawcza.pdf.